Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tisková konference 8.3.2011 - Znojemský košt 2011

 

 

O vinohradnictví a vinařství ČR konané ve Znojmě dne 8. 3. 2011 při příležitosti

XXII. přehlídky vín znojemské vinařské podoblasti – Znojemský košt.

Současná situace ve vinohradnictví – Ing. Jaromír Čepička, CSc.

V ČR je v současnosti registrováno asi 17 300 ha vinic u cca 19 tisíc pěstitelů. Po vstupu ČR do EU se každoročně obnovuje v rámci restrukturalizace jen 130 – 250 ha. Dále je evidováno 111 ha vyklučených vinic, 1 182 ha práv na opětovnou výsadbu a 372 ha z rezervy a nových práv.  Znamená to celkový produkční potenciál ČR ve výši 19 004 ha ploch pro vinice. Tato plocha je pro ČR dostatečná a dosahuje podobné plochy vinic ČR v roce 1989 – 18 700 ha. Těsně před vstupem ČR do EU se vysadilo celkem 5 833 ha nových vinic. Výsadby byly podpořeny dotacemi, jak z MZe ČR, tak i z Vinařského fondu ČR. Nejvíce zastoupenými odrůdami v nových výsadbách za poslední tři roky jsou: Ryzlink rýnský, Rulandské šedé, Sauvignon,  Chardonnay, Tramín červený, Rulandské bílé, Muškát moravský a na Znojemsku také Veltlínské zelené.

Dlouhodobý dosažený průměrný výnos v ČR za posledních deset let je 5,14 t/ha. V období 1991 – 2000 6,33 t/ha, v období 1981 – 1990 7,35 t/ha. V roce 2010 byl dosažen výnos 3,5 t/ha.  Dle Svazu vinařů ČR byl u členů dosažen výnos 3,8 t/ha  v rozmezí 1 – 8 t/ha dle podniků s Ø cukernatostí 20,2°NM. Ve ZVP bylo dosaženo asi 3,0 t/ha při Ø cukernatosti asi 21,0°NM. Průměrná realizační cena za hrozny v roce 2010 činila v rámci ČR asi 16,20 Kč/kg, přičemž cena bílých hroznů byla o něco vyšší než u modrých hroznů. Náklady na vypěstování 1 kg hroznů byly asi 27,0 Kč/kg. Rentabilita byla záporná, určité snížení ztráty u podniků tvoří dotace pěstiteli.

Dotační politika ČR a EU v oblasti vinohradnictví a vinařství – MVDr. Ivan Veselý

Po vstupu ČR do EU je možné čerpat finanční prostředky prostřednictvím SZIF na restrukturalizaci vinic (likvidace staré vinice, výsadba nové vinice s jinou odrůdovou skladbou či zvýšením počtem keřů nebo přesunem vinice do svahu) s ukončením celého projektu do tří let. Výše příspěvků na 1 ha v rámci restrukturalizace činí u nově vysázené vinice asi 290 000 Kč, přesun vinice do svahu asi 240 000 Kč.

Každý subjekt, který obdělává půdu dostává příspěvek na obdělání (SAPS) asi 3 900 Kč na ha bez ohledu zda je to orná půda, vinice či ovocný sad.  TOP UP 1 884 Kč/ha, pěstitelé v IP  hroznů dostávají asi 13 600 Kč/ha, u  systémů Bio produkce 22 774 Kč/ha (asi 5 % ploch).

Reforma SOT s vínem v EU a změna zákona O vinohradnictví a vinařství.

Na konci roku 2007 byla schválena v Komisi EU Reforma tržního řádu pro víno. Je navrhováno v EU zlikvidování 150 000 ha vinic, postupné snižování povinné destilace vína, snižuje se výše možného doslazování moštu sacharózou, změny enologických postupů, jednotné značení vín na etiketě se zvýrazněním původu vína.  V ČR se předpokládá likvidace do 500 ha vinic s podporou asi 150 000 Kč na 1 ha s podmínkou, že nebyla poskytnuta na dotyčnou vinici žádná dotace za posledních 10 let. Po vydání novely se bude stolní víno označovat jako víno, další stupeň – zemské víno, zůstávají jakostní vína, vína VOC a vína s přívlastkem. Ve skupině jakostních bude nové označení CHZO – víno s chráněným zeměpisným označením a CHOP – víno s chráněným označením původu. Pravidla se však teprve dotváří.  

Informace k cenovým relacím v sektoru réva vinná, víno – dle SVZ MZe ČR.

V marketingovém roku 2008/09 byly ceny výrobců vína: sudové v rozmezí 16,20 27,40Kč/l, tetrapak v rozmezí kolem 17,50 Kč/l, lahvové stolní bílé v rozmezí 33,40 – 35,30 Kč/l, stolní lahvové červené v rozmezí 33,30 36,80 Kč/l a u vín jakostních bílých sudových v rozmezí 16,30 – 25,60 Kč/l, u jakostních bílých lahvových vín v rozmezí 44,30 – 69,10 Kč, u červených lahvových vín 45,70 Kč – 66,50 Kč/l, s přívlastkem 76,50 – 115,30 Kč/l. V marketingovém roce 2005/06 1 321 tis. hl (18,10 Kč/lt), 2006/07 1 339 tis. hl (18,70 Kč/l), 2007/08 1 525 tis. hl (21,40 Kč/l) a za rok 2008/09 2 037 tis. hl. Velký dovoz vína za poslední roky znamená postupné vytlačování našeho vína z domácího trhu. Export našich vín je za poslední roky kolem 5%   25% asi 180 000 hl vína, to však může být i reexport vína. V ČR se roční spotřeba vína pohybuje kolem 1,9 – 2,2 mil. hl., domácí produkce se pohybuje v rozmezí 279 – 840 tis. hl. a zbytek tvoří dovoz ze zahraničí. Roční dovoz produktů vinohradnictví a vinařství (2009)) se pohybuje kolem 5,2 mld Kč, z toho 3,3 mld za víno, 80 mil. Kč za hroznový mošt a 1,5 mld. Kč za stolní hrozny.

Současná situace ve vinařství a trh s vínem – Ing. Pavel Vajčner

Od přijetí zákona o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb. a díky velké konkurenci na českém trhu s vínem výrazně stoupla kvalita vína a především adjustáž lahví. V současné době je průměrná spotřeba vína na obyvatele 19,0 l za jeden rok, přičemž asi 20% spotřeby je kryto z domácí produkce a větší část dovozem, především sudového vína. V roce 2000 činily dovozy kolem 1 000 tis. hl vína. Dovozy vína se nadále zvyšují díky dovozu vín obchodními řetězci, kde se prodává v současné době asi 70% celkem prodaného vína. V loňském roce dovezly díky velmi malé sklizni i větší množství vína vinařské podniky. Současná situace je charakterizována stagnací až poklesem prodeje červeného vína a nárůstem prodeje růžových vín. Velmi rychle stoupá konzumace mladých vín, zejména s označením Svatomartinské víno, jehož ochrannou známku garantuje Vinařský fond ČR.

Průměrná spotřeba vína v rámci EU klesla na 29,4 l/osoba a rok, v ČR mírně stoupá – 19 l/osobu a rok.

Stávající Vinařský fond je fond marketingový a propagační a producenti odvádí do fondu z 1 l vína domácí produkce  – 0,50 Kč/lt, pěstitelé z vinice (nad 1 ha) je ve výši 350 Kč/ha.  Od roku 2006 je statut VF ČR Komisí EU notifikován a mohl začít vyplácet podpory – celkem vyplatil 47,2 mil. Kč v roce 2006, 78 mil. Kč v roce 2007, v roce 2008 75 mil. Kč a podobná bude platba i v roce 2009 a 2010. VF podporuje odbyt vína propagací v masmediích, billboardy, propagačními materiály pro vinařské oblasti Morava a Čechy, jednotlivé podoblasti, dále podporou výstavnictví, vzdělávání a seminářů, podporou Svatomartinského vína, podporou prodeje našeho vína v supermarketech i v jednotlivých vinotékách. Masově podporuje a propaguje hesla a slogany Vína z Moravy, vína z Čech, Vítejte v kraji skvělých vín, Objevujte kouzlo našich vín a podobně. Celkově je u spotřebitelů vína zřejmý postupný trend ve zvyšování základního povědomí o konzumaci vína, k čemuž napomohla také řada televizních a rozhlasových pořadů o vínu, články v novinách a časopisech s finanční podporou Vinařského fondu ČR.

Na Znojemsku provádí společnost Znovín Znojmo, a.s. svojí obchodní a marketingovou filosofií propagaci odbytu svých vín a tím i znojemských vín. Tyto aktivity jsou spojeny s turistickými programy, Putováním po vinicích, Putování po archivních sklepích, akce Burčákfest a Procházka časem, Otevřené sklepy, cyklozávod Vinařská 50 – Znovín Cup, Walking akce po vinicích, také s propagačními degustacemi po celé ČR i účastí firemních vín na domácích a mezinárodních výstavách. Novou aktivitou producentů vín VOC Znojmo je Festival VOC Znojmo ve dnech 8. května 2011 ve Znojmě.

    

                                                             Sdružení znojemských vinařů

                                                                Znojmo

 

 

 

 

Tisková zpráva:     Hodnocení vzorků vín se uskutečnilo 8. 3. 2011 ve Štukových sálech Louckého klášteru ve Znojmě. K hodnocení bylo připraveno 487 vzorků vín 50 odrůd, které hodnotilo 50 degustátorů v 10 degustačních komisích, předseda degustačních komisí pan Ing. Viktor Luskač. Pro soutěž bylo připraveno 326 bílých vín, 36 růžových a 125 červených vín. V soutěži o Král vín, ročník 2009 a starší  - odrůda Rulandské šedé 26 vzorků a u odrůdy Rulandské modré  26 vzorků. V soutěži  Pečeť znojemských měšťanů – soutěž růžových vín bylo přihlášeno 36 vzorků. Z vinařské oblasti Weinviertel bylo předloženo 83, z toho 12 vín s označením Weiniertel DAC. Celkově nejvíce vzorků u jednotlivých odrůd bylo u odrůdy Rulandské šedé – 42 (i s KV), Veltlínské zelené - 41, Ryzlink rýnský - 39, Sauvignon – 38, Rulandské modré, Zweigeltrebe – 24, Rulandské bílé a Tramín červený po 23, dále Ryzlink vlašský, Svatovavřinecké, Chardonnay,  Rulandské modré,  Pálava,  Modrý Portugal. 

Rozdělení dle kategorií: 5 x Slámové a ledové víno, 9 x Výběr z bobulí, 68 x Výběr z hroznů, 147 x Pozdních sběrů, 22 x Kabinetní víno a ostatní byla vína Jakostní a zemská (22x).  Soutěžilo se o 10 hlavních cen a 20 vítězů v odrůdě.

Největší počet vzorků vín je ročníku 2010 a 2009. Nejlépe hodnocenými odrůdami je skupina přírodně sladkých vín, což je pochopitelné.

    Před vlastním hodnocením soutěžních vzorků vín Znojemské vinařské oblasti proběhla tisková konference Sdružení znojemských vinařů k aktuálním otázkám vinohradnictví a vinařství, tisková zpráva je přiložena.

    Přehlídka vín znojemské vinařské podoblasti Znojemský košt bude slavnostně zahájena 19. března 2011 v 1100 hodin ve Štukových sálech Louckého klášteru. Při zahájení přehlídky vín budou vítězům v jednotlivých kategoriích předány poháry a ceny.

 

Sestavil: Ing. Jaromír Čepička

SZV Znojmo

 

 

Náhledy fotografií ze složky Tisková konference Znojemský košt 2011