Jdi na obsah Jdi na menu
 


STATUT - SOUTĚŽE VÍN O TITUL „KRÁL VÍN Znojemského koštu 2012“

26. 1. 2012

 

 
Poslání a cíl
 V této soutěži poukázat na vysokou kvalitu odrůdových vín – Chardonnay, pocházejících ze všech oblastí České republiky. Každoročně bude vyhlašována tato soutěž pouze pro jednu jakostní odrůdu. Formou soutěže umožnit široké spotřebitelské veřejnosti orientaci na trhu s nejjakostnějšími víny a podpořit výrobce těchto vín presentací ve sdělovacích prostředcích.
Podmínky účasti v soutěži
 Zúčastnit se mohou všichni výrobci vín ze všech oblastí České republiky. Přihlášená vína je nutno dodat pořadateli soutěže na předem určená místa v termínu, který je předem stanoven, tak aby soutěžní vzorky vín mohly být řádně označeny a seřazeny. Pokud není stanoveno jinak, je nutno dodat v rámci jednoho vzorku vín 4 lahve o objemu   0.75 litru s níže uvedenými údaji:
 a) název firmy (jméno) výrobce s uvedením plné adresy včetně PSČ
 b) nezkrácený název odrůdy
 c) sklizňový ročník
 d) doporučený údaj - zda se jedná o víno jakostní, víno s přívlastkem (dle 321/04 Sb.)
Organizace a zásady hodnocení vín
a) Degustační ohodnocení provede degustační komise senzorickým způsobem dle stobodového systému.
b) Vína, která budou ze soutěže vyřazena, nebudou uvedena v katalogu vín.
c) Vína, která obdrží při senzorickém hodnocení 92 bodů a více získávají Velkou zlatou medaili, vína oceněná 88 – 91 body získají zlatou medaili a vína oceněná 83 – 87 body získají stříbrnou a vína oceněná 80 – 82 body získávají bronzovou medaili.
Titul " KRÁL VÍN ZK 2012" obdrží nejvýše ohodnocené víno odrůdy Chardonnay,  , ročník 2010 a starší.
 
 * * * U P O Z O R N Ě N Í * * *
 Podmínkou pro udělení titulu a ceny je , že si pořadatel vyhrazuje právo získat do šesti lahví naprosto identického vína od oceněného vzorku. Je žádoucí, aby výrobce tyto vzorky poskytl dle možnosti bezplatně, jako protihodnotu významné propagaci v široké veřejnosti a tisku.
Závěrečné ustanovení
Statut je závazný pro všechny účastníky soutěže i pro pořadatele
 
 
Ing.Jaromír Čepička, CSc.                                                       Ing. Viktor Luskač
 předseda SZV Znojmo                                                   předseda degustační komise
tel. 515 213 145  721 520 856                                                              tel. 728 076 654