Jdi na obsah Jdi na menu
 


STATUT PŘEHLÍDKY DOLNORAKOSKÝCH VÍN ve ZNOJMĚ - 2 0 12

26. 1. 2012

 

STATUT
             PŘEHLÍDKY DOLNORAKOSKÝCH VÍN ve ZNOJMĚ - 2 0 12  
 Poslání a cíl
    Porovnat kvalitu a adjustáž vín ze Znojemské vinařské podoblasti s kvalitou a adjustáži vín z Dolnorakouské vinařské oblasti, jmenovitě s rajony Retz, Haugsdorf, Poysdorf a Krems. Formou soutěže podpořit snahu o výrobu co nejjakostnějších vín schopných konkurence na trhu s vínem..
Zprostředkovat přátelská setkání s výměnou poznatků, zkušeností ze znojemské vinohradnické a vinařské praxe s producenty Dolnorakouských vín.
     Podmínky účasti v soutěži
Zúčastnit se mohou všichni výrobci vína z přilehlých vinařských oblastí Dolního Rakouska. Přihlášená vína je nutno dodat pořadateli přehlídky na předem určená místa v termínu, který je předem stanoven, tak aby vzorky vín mohly být řádně označeny a seřazeny. Pokud není stanoveno jinak, je nutno dodat v rámci jednoho vzorku vín 3 lahve vína á 0.75 litru od  firems níže uvedenými údaji:
a) název firmy (jméno) výrobce s plnou adresou
b) druh vína -  známkové víno, odrůdové víno,šumivé a jiné, u odrůdového vína plný název odrůdy
c) sklizňový ročník
d) doporučený údaj - víno stolní, jakostní, jakostní s přívlastkem dle rakouského zákona o vinařství
 Organizace a zásady hodnocení vín
a) Degustační ohodnocení provede odborná komise senzoricky dle 100 bodového systému
b) Vína, která budou ze soutěže vyřazena, nebudou uvedena v katalogu vín.
   Počet a složení hodnotících komisí bude stanoveno dle počtu přihlášených vzorků vín v soutěži Král vín ČR a soutěže Pečeť znojemských měšťanů. Jednotlivé komise jsou minimálně pětičlenné. Činnost komisí řídí předseda degustační komise. V každé komisi bude vždy jeden člen komise se senzorickými zkouškami a může být jen jeden zahraniční degustátor.
 Podmínky pro udělení titulů, cen a diplomů
 Vína, která obdrží při senzorickém hodnocení 92 bodů a více získají Velkou zlatou medaili a vína ohodnocená 88 – 91 body získavají Zlatou medaili, vína ohodnocená 83 –87 body získají Stříbrnou medaili a vína oceněná 80 – 82 body získávají bronzovou medaili.
Titul NEJLEPŠÍ VÍNO ZAHRANIČNÍHO VÝROBCE jedná se o nejlépe hodnocené víno z  Rakouska.
Titul NEJLEPŠÍ VÍNO v kategorii bílých vín – nejlépe ohodnocené bílé víno bez rozdílu ročníku   
Titul NEJLEPŠÍ VÍNO v kategorii červených vín – nejlépe ohodnocené červené víno bez rozdílu ročníku   
Závěrečná ustanovení
Statut je závazný pro všechny účastníky přehlídky i pro pořadatele.
 
Ing. Jaromír Čepička,CSc.                                   Ing. Viktor Luskač
    Předseda SZV                                                                                     předseda degustační komise
tel. 515 213 145  721 520 856                                                                  
                                                                               728 076 654