Jdi na obsah Jdi na menu
 


STATUT PŘEHLÍDKY VÍN ZNOJEMSKÉ VINAŘSKÉ PODOBLASTI - ZNOJEMSKÝ KOŠT

26. 1. 2012

 

 I. Poslání a cíl
 Zhodnocení vín vyráběných z hroznů pocházejících výhradně ze Znojemské vinařské podoblasti. Formou soutěže podpořit snahu o výrobu co nejjakostnějších vín schopných konkurence na trhu s vínem. V nejvyšší míře podpořit propagaci v tisku, rozhlasu i televizi směrem ke konzumentům i znalcům vín, prosadit uznání výjimečnos­ti vín pocházejících ze znojemské vinařské podoblasti. Navázat na podnikatelské vztahy mezi výrobci, odběrateli, spotřebiteli či konzumenty vín.
    Zprostředkovat přátelská setkání s výměnou poznatků, zkušeností vinohradnické a vinařské veřejnosti.
 
II. Podmínky účasti na přehlídce
    Zúčastnit se mohou všichni výrobci vína znojemské vinařské podoblasti. Přihlášená vína je nutno dodat pořadateli přehlídky na předem určená místa v termínu, který je předem stanoven, tak aby vzorky vín mohly být řádně označeny a seřazeny. Pokud není stanoveno jinak, je nutno dodat v rámci jednoho vzorku vín 3 lahve vína á 0,75 litru s níže uvedenými údaji:
a) název firmy (jméno) výrobce s plnou adresou
b) druh vína -  odrůdové víno,šumivé a jiné, u odrůdového vína plný název odrůdy
c) sklizňový ročník
d) doporučený údaj - víno stolní, jakostní, jakostní s přívlastkem dle zákona č.321/04 Sb. ve znění pozdějších předpisů
III. Organizace a zásady hodnocení vín
a) Degustační ohodnocení provede odborná komise senzorickým způsobem dle 100 bodového systému dle metody unie enologů
b) Vína, která budou ze soutěže vyřazena, nebudou uvedena v katalogu vín.
c) Výsledné hodnocení je aritmetický průměr dosažených bodů od jednotlivých členů příslušné komise.
d) V případě shodnosti bodů u oceňovaných vín provede nezávislá vybraná 5 ti členná komise degustátorů nové přehodnocení
   Počet a složení hodnotících komisí bude stanoveno dle počtu přihlášených vzorků vín. Jednotlivé komise jsou minimálně pětičlenné. Činnost komisí řídí předseda degustační komise. V každé komisi bude vždy jeden člen komise se senzorickými zkouškami.
 
 IV. Podmínky pro udělení titulů, cen a diplomů
 Vína, která obdrží při senzorickém hodnocení 92 bodů a více získají Velkou zlatou medaili a vína ohodnocená 88 – 91 body získávají Zlatou medaili, vína ohodnocená 83 –87 body získají Stříbrnou medaili, vína ohodnocená 80 – 82 body bronzovou medaili.. Každý oceněný vzorek může obdržet pouze jednu cenu. Je-li udělováno více cen, druhou a další cenu obdrží vzorek vína s druhým případně dalším oceněním.
Titul ŠAMPION PŘEHLÍDKY VÍN obdrží nejvýše ohodnocené víno vyrobené z hroznů sklizených v roce 2011. 
Titul ŠAMPION PŘÍRODNĚ SLADKÝCH VÍN jedná se o víno vyrobené z hroznů s přívlastkem – Výběr z bobulí, Slámové víno a Ledové víno 
Titul NEJLEPŠÍ VÍNO VELKOVÝROBCE jedná se o víno výrobce, který uvádí víno na trh a výroba vína, případně obchod s vínem je převažující činností podnikatele.
Titul NEJLEPŠÍ VÍNO DROBNÉHO PĚSTITELE jedná se o víno fyzické osoby vyrábějící víno pro vlastní potřebu i prodej.
Titul Cena Jindřicha Ševčíka obdrží nejvýše ohodnocené víno vyrobené z hroznů zapsaných nových odrůd československého - českého šlechtění ve Státní odrůdové knize ČR.
Titul NEJLEPŠÍ VÍNO V ODRÚDĚ jedná se o nejlépe hodnocené víno v dané odrůdě, mimo vzorků vín s přívlastkem – Výběr z bobulí, Slámové a Ledové víno. Podmínkou pro udělení titulu je, že bylo v dané odrůdě hodnoceno nejméně deset vzorků dané odrůdy a dodaných nejméně od pěti výrobců.
 
 
 * * * U P O Z O R N Ě N Í * * *
 Podmínkou pro udělení titulu a předání ceny je, že si pořadatel vyhrazuje právo získat do 6 lahví naprosto identického vína od každého oceněného vzorku.Je žádoucí aby výrobci tyto vzorky poskytli dle možnosti bezplatně za významnou propagaci jejich výrobků na široké veřejnosti.
 
V. Závěrečná ustanovení
 Statut je závazný pro všechny účastníky přehlídky i pro pořadatele..
 
 
NEJLEPŠÍ VÍNO – VELKÁ ZLATÁ MEDAILE, ZLATÁ MEDAILE a STŘÍBRNÁ MEDAILE.
 
 
 
 
 
 
 
Ing.Jaromír Čepička,CSc.                                                                         Ing. Viktor Luskač
    Předseda SZV                                                                                     předseda degustační komise
tel. 515 213 145   721 520 856                                                                         tel. 728 076 654