Jdi na obsah Jdi na menu
 


STATUT SOUTĚŽE VÍN O TITUL „PEČEŤ ZNOJEMSKÝCH MĚŠŤANŮ 2 0 1 2

26. 1. 2012

 

S T A T U T
SOUTĚŽE VÍN O TITUL „PEČEŤ ZNOJEMSKÝCH MĚŠŤANŮ 2 0 1 2
 
 
 Poslání a cíl
 V této soutěži poukázat na kvalitu růžových vín, pocházejících od všech výrobců České republiky. Formou soutěže umožnit široké spotřebitelské veřejnosti orientaci na trhu s nejrozšířenějšími víny a podpořit výrobce těchto vín presentací ve sdělovacích prostředcích.
 Podmínky účasti v soutěži
  Zúčastnit se mohou všichni výrobci vín ze všech oblastí České republiky. Přihlášená vína je nutno dodat pořadateli soutěže na předem určená místa v termínu, který je předem stanoven, tak aby soutěžní vzorky vín mohly být řádně označeny a seřazeny. Pokud není stanoveno jinak, je nutno dodat v rámci jednoho 3 lahve o objemu 0.75 l uvedenými údaji:
a) název firmy /jméno/ výrobce s uvedením plné adresy včetně PSČ
b) nezkrácený název ostatní dle zákona 321/04 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 Organizace a zásady hodnocení vín
a) Degustační ohodnocení provede degustační komise senzorickým způsobem dle stobodového systému.
b) Vína, která budou ze soutěže vyřazena, nebudou uvedena v katalogu vín.
c) Vína, která obdrží při senzorickém hodnocení 92 bodů a více získávají Velkou zlatou medaili, vína, která obdrží 88 – 91 bodů získávají Zlatou medaili, vína oceněná 83 – 87 body získávají Stříbrnou medaili a vína oceněná 80 – 82 body získávají bronzovou medaili.
 Titul "PEČEŤ ZNOJEMSKÝCH MĚŠŤANŮ" obdrží nejlépe ohodnocené víno.
Udělení je podmíněno účastí minimálně deseti vzorků od pěti výrobců.
 * * * U P O Z O R N Ě N Í * * *
 Podmínkou pro udělení titulu a ceny je , že si pořadatel vyhrazuje právo odkoupit do šesti lahví naprosto identického vína od oceněného vzorku. Je žádoucí, aby výrobce tyto vzorky poskytl dle možnosti bezplatně, jako protihodnotu významné propagaci v široké veřejnosti a tisku.
 Závěrečné ustanovení
 Statut je závazný pro všechny účastníky soutěže i pro pořadatele 

 Ing.Jaromír Čepička, CSc. -    předseda SZV Znojmo                                                                                                                                            

 Ing. Viktor Luskač       

předseda degustační komise  

tel. 515 213 145    721 520 856            728 076 654