Jdi na obsah Jdi na menu
 


STATUT PŘEHLÍDKY VÍN ZNOJEMSKÉ VINAŘSKÉ PODOBLASTI - ZNOJEMSKÝ KOŠT 2014

7. 2. 2014

STATUT PŘEHLÍDKY VÍN ZNOJEMSKÉ VINAŘSKÉ PODOBLASTI - ZNOJEMSKÝ KOŠT 2014
15. 1. 2014

I. Poslání a cíl
Zhodnocení vín vyráběných z hroznů pocházejících výhradně ze Znojemské vinařské podoblasti. Formou soutěže podpořit snahu o výrobu co nejjakostnějších vín schopných konkurence na trhu s vínem. V nejvyšší míře podpořit propagaci v tisku, rozhlasu i televizi směrem ke konzumentům i znalcům vín, prosadit uznání výjimečnos¬ti vín pocházejících ze znojemské vinařské podoblasti. Navázat na podnikatelské vztahy mezi výrobci, odběrateli, spotřebiteli či konzumenty vín.
Zprostředkovat přátelská setkání s výměnou poznatků, zkušeností vinohradnické a vinařské veřejnosti.

II. Soutěže přehlídky
Součástí přehlídky jsou tyto soutěže
a) Pečeť znojemských měšťanů
b) Král vína znojemského koštu
c) Přehlídka dolnorakouských vín ve Znojmě

III. Podmínky účasti na přehlídce
Zúčastnit se mohou všichni výrobci vína znojemské vinařské podoblasti. Přihlášená vína je nutno dodat pořadateli přehlídky na předem určená místa v termínu, který je předem stanoven, tak aby vzorky vín mohly být řádně označeny a seřazeny. Pokud není stanoveno jinak v jednotlivých soutěžích, je nutno dodat v rámci jednoho vzorku vín 3 lahve vína á 0,75 litru s níže uvedenými údaji:
a) název firmy (jméno) výrobce s plnou adresou
b) druh vína - odrůdové víno,šumivé a jiné, u odrůdového vína plný název odrůdy
c) sklizňový ročník
d) doporučený údaj - víno stolní, jakostní, jakostní s přívlastkem dle zákona č.321/04 Sb. ve znění pozdějších předpisů

IV. Organizace a zásady hodnocení vín
a) Degustační ohodnocení provede odborná komise senzorickým způsobem dle 100 bodového zjednodušeného systému hodnocení vína dle Parkera
b) Vína, která budou ze soutěže vyřazena, nebudou uvedena v katalogu vín.
c) Výsledné hodnocení je aritmetický průměr dosažených bodů od jednotlivých členů příslušné komise.
d) V případě shodnosti bodů u oceňovaných vín provede nezávislá vybraná 5 ti členná komise degustátorů nové přehodnocení
e) Počet a složení hodnotících komisí bude stanoveno dle počtu přihlášených vzorků vín do soutěží. Jednotlivé komise jsou minimálně pětičlenné. Činnost komisí řídí předseda degustační komise. V každé komisi bude vždy jeden člen komise se senzorickými zkouškami. V každé komisi může být jen jeden zahraniční degustátor.

V. Podmínky pro udělení titulů, cen a diplomů
a) Ocenění vín (vztahuje se na všechny soutěže přehlídky)
- Velká zlatá medaile 92 – 100 bodů
- Zlatá medaile 88 – 91,9 bodů
- Stříbrná medaile 84 – 87,9 bodů
- Bronzová medaile 78 – 83,9 bodů

b) Zvláštní ocenění


Titul ŠAMPION PŘEHLÍDKY VÍN obdrží nejvýše ohodnocené víno vyrobené z hroznů sklizených v roce 2013.
Titul ŠAMPION PŘÍRODNĚ SLADKÝCH VÍN jedná se o víno vyrobené z hroznů s přívlastkem – Výběr z bobulí, Slámové víno a Ledové víno
Titul NEJLEPŠÍ VÍNO VELKOVÝROBCE jedná se o víno výrobce, který uvádí víno na trh a výroba vína, případně obchod s vínem je převažující činností podnikatele.
Titul NEJLEPŠÍ VÍNO DROBNÉHO PĚSTITELE jedná se o víno fyzické osoby vyrábějící víno pro vlastní potřebu i prodej.
Titul Cena Jindřicha Ševčíka obdrží nejvýše ohodnocené víno vyrobené z hroznů zapsaných nových odrůd československého - českého šlechtění ve Státní odrůdové knize ČR.
Titul NEJLEPŠÍ VÍNO V ODRÚDĚ jedná se o nejlépe hodnocené víno v dané odrůdě, mimo vzorků vín s přívlastkem – Výběr z bobulí, Slámové a Ledové víno. Podmínkou pro udělení titulu je, že bylo v dané odrůdě hodnoceno nejméně deset vzorků dané odrůdy a dodaných nejméně od pěti výrobců.

Každý oceněný vzorek může obdržet pouze jednu cenu. Je-li udělováno více cen, druhou a další cenu obdrží vzorek vína s druhým případně dalším oceněním.


* * * U P O Z O R N Ě N Í * * *
Podmínkou pro udělení titulu a předání ceny je, že si pořadatel vyhrazuje právo získat do 6 lahví naprosto identického vína od každého oceněného vzorku. Je žádoucí, aby výrobci tyto vzorky poskytli dle možnosti bezplatně za významnou propagaci jejich výrobků na široké veřejnosti.
Držitel ocenění šampion přehlídky vín se zavazuje dodat 6 láhví naprosto identického vína.

VI. Závěrečná ustanovení
Statut je závazný pro všechny účastníky přehlídky i pro pořadatele.

Ing.Jaromír Čepička,CSc. Ing. Viktor Luskač
Předseda SZV předseda degustační komise

 

 

 

 

 

S T A T U T
SOUTĚŽE VÍN O TITUL „PEČEŤ ZNOJEMSKÝCH MĚŠŤANŮ 2 0 1 4

15. 1. 2014

Poslání a cíl
V této soutěži poukázat na kvalitu růžových vín, pocházejících od všech výrobců České republiky. Formou soutěže umožnit široké spotřebitelské veřejnosti orientaci na trhu s nejrozšířenějšími víny a podpořit výrobce těchto vín presentací ve sdělovacích prostředcích.

Podmínky účasti v soutěži
Zúčastnit se mohou všichni výrobci vín ze všech oblastí České republiky. Přihlášená vína je nutno dodat pořadateli soutěže na předem určená místa v termínu, který je předem stanoven tak, aby soutěžní vzorky vín mohly být řádně označeny a seřazeny. Pokud není stanoveno jinak, je nutno dodat v rámci jednoho 3 lahve o objemu 0.75 l uvedenými údaji:
a) název firmy /jméno/ výrobce s uvedením plné adresy včetně PSČ
b) nezkrácený název ostatní dle zákona 321/04 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Organizace a zásady hodnocení vín
a) Degustační ohodnocení provede odborná komise senzorickým způsobem dle 100 bodového zjednodušeného systému hodnocení vína dle Parkera
b) Vína, která budou ze soutěže vyřazena, nebudou uvedena v katalogu vín.

Titul "PEČEŤ ZNOJEMSKÝCH MĚŠŤANŮ" obdrží nejlépe ohodnocené víno.
Udělení je podmíněno účastí minimálně deseti vzorků od pěti výrobců.

* * * U P O Z O R N Ě N Í * * *
Podmínkou pro udělení titulu a ceny je, že si pořadatel vyhrazuje právo odkoupit do šesti lahví naprosto identického vína od oceněného vzorku. Je žádoucí, aby výrobce tyto vzorky poskytl dle možnosti bezplatně, jako protihodnotu významné propagaci v široké veřejnosti a tisku.

Závěrečné ustanovení
Statut je závazný pro všechny účastníky soutěže i pro pořadatele

 

Ing.Jaromír Čepička, CSc. Ing. Viktor Luskač
předseda SZV Znojmo předseda degustační komise

 

 

S T A T U T  SOUTĚŽE VÍN O TITUL „KRÁL VÍN Znojemského koštu 2 0 1 4
15. 1. 2014

Poslání a cíl
V této soutěži poukázat na vysokou kvalitu odrůdových vín – Tramín červený, pocházejících ze všech oblastí České republiky. Každoročně bude vyhlašována tato soutěž pouze pro jednu jakostní odrůdu. Formou soutěže umožnit široké spotřebitelské veřejnosti orientaci na trhu s nejjakostnějšími víny a podpořit výrobce těchto vín presentací ve sdělovacích prostředcích.
Podmínky účasti v soutěži
Zúčastnit se mohou všichni výrobci vín ze všech oblastí České republiky. Přihlášená vína je nutno dodat pořadateli soutěže na předem určená místa v termínu, který je předem stanoven, tak aby soutěžní vzorky vín mohly být řádně označeny a seřazeny. Pokud není stanoveno jinak, je nutno dodat v rámci jednoho vzorku vín 3 lahve o objemu 0.75 litru s níže uvedenými údaji:
a) název firmy (jméno) výrobce s uvedením plné adresy včetně PSČ
b) nezkrácený název odrůdy
c) sklizňový ročník
d) doporučený údaj - zda se jedná o víno jakostní, víno s přívlastkem (dle 321/04 Sb.)

Organizace a zásady hodnocení vín
a) Degustační ohodnocení provede odborná komise senzorickým způsobem dle 100 bodového zjednodušeného systému hodnocení vína dle Parkera
b) Vína, která budou ze soutěže vyřazena, nebudou uvedena v katalogu vín.

Titul " KRÁL VÍN ZK 2014" obdrží nejvýše ohodnocené víno odrůdy Tramín červený, ročník 2012 a starší.

* * * U P O Z O R N Ě N Í * * *
Podmínkou pro udělení titulu a ceny je, že si pořadatel vyhrazuje právo získat do šesti lahví naprosto identického vína od oceněného vzorku. Je žádoucí, aby výrobce tyto vzorky poskytl dle možnosti bezplatně, jako protihodnotu významné propagaci v široké veřejnosti a tisku.

Závěrečné ustanovení
Statut je závazný pro všechny účastníky soutěže i pro pořadatele


Ing.Jaromír Čepička, CSc. Ing. Viktor Luskač
předseda SZV Znojmo předseda degustační komise

 

 

S T A T U T  PŘEHLÍDKA DOLNORAKOSKÝCH VÍN VE ZNOJMĚ 2014
15. 1. 2014

Poslání a cíl
Porovnat kvalitu a adjustáž vín ze Znojemské vinařské podoblasti s kvalitou a adjustáži vín z Dolnorakouské vinařské oblasti, jmenovitě s rajony Retz, Haugsdorf, Poysdorf a Krems. Formou soutěže podpořit snahu o výrobu co nejjakostnějších vín schopných konkurence na trhu s vínem.
Zprostředkovat přátelská setkání s výměnou poznatků, zkušeností ze znojemské vinohradnické a vinařské praxe s producenty Dolnorakouských vín.

Podmínky účasti v soutěži
Zúčastnit se mohou všichni výrobci vína z přilehlých vinařských oblastí Dolního Rakouska. Přihlášená vína je nutno dodat pořadateli přehlídky na předem určená místa v termínu, který je předem stanoven, tak aby vzorky vín mohly být řádně označeny a seřazeny. Pokud není stanoveno jinak, je nutno dodat v rámci jednoho vzorku vín 3 lahve vína á 0.75 litru od firem s níže uvedenými údaji:
a) název firmy (jméno) výrobce s plnou adresou
b) druh vína - známkové víno, odrůdové víno šumivé a jiné, u odrůdového vína plný název odrůdy
c) sklizňový ročník
d) doporučený údaj - víno stolní, jakostní, jakostní s přívlastkem dle rakouského zákona o vinařství

Organizace a zásady hodnocení vín
a) Degustační ohodnocení provede odborná komise senzorickým způsobem dle 100 bodového zjednodušeného systému hodnocení vína dle Parkera
b) Vína, která budou ze soutěže vyřazena, nebudou uvedena v katalogu vín.

Podmínky pro udělení titulů, cen a diplomů
- Velká zlatá medaile 92 – 100 bodů
- Zlatá medaile 88 – 91,9 bodů
- Stříbrná medaile 84 – 87,9 bodů
- Bronzová medaile 78 – 83,9 bodů

Titul NEJLEPŠÍ VÍNO ZAHRANIČNÍHO VÝROBCE jedná se o nejlépe hodnocené víno z Rakouska.
Titul NEJLEPŠÍ VÍNO v kategorii bílých vín – nejlépe ohodnocené bílé víno bez rozdílu ročníku
Titul NEJLEPŠÍ VÍNO v kategorii červených vín – nejlépe ohodnocené červené víno bez rozdílu ročníku

Závěrečná ustanovení
Statut je závazný pro všechny účastníky přehlídky i pro pořadatele.


Ing.Jaromír Čepička, CSc. Ing. Viktor Luskač
předseda SZV Znojmo předseda degustační komise