Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tisková konference 10. 3.2015 - Loucký klášter

      PODKLADY  PRO  TISKOVOU  KONFERENCI

 u příležitosti hodnocení vzorků na Znojemský košt

o vinohradnictví a vinařství ČR konané ve Znojmě dne 10. 3. 2015 při příležitosti

XXVI. přehlídky vín znojemské vinařské podoblasti – Znojemský košt.

Současná situace ve vinohradnictví – Ing. Jaromír Čepička, CSc.

V ČR je v současnosti registrováno k 31.7.2014  17 460 ha vinic u cca 18 900 pěstitelů. Znojemská vinařská podoblast má 3 130 ha vinic u 2 250 pěstitelů. V letech 2000 - 2004 před vstupem ČR do EU se vysadilo celkem 5 833 ha nových vinic. Po vstupu ČR do EU v roce 2004 se každoročně obnovuje plocha vinic v rámci restrukturalizace 130 – 470 ha. Dále je evidováno asi 140 ha vyklučených vinic, 1 180 ha práv na opětovnou výsadbu a 470 ha práv z rezervy a nových práv.  Znamená to celkový produkční potenciál ČR ve výši 19 300 ha ploch pro vinice. Tato plocha je pro ČR dostatečná a dosahuje podobné plochy vinic ČR jako v roce 1989 – 18 700 ha.  Nejvíce zastoupenými odrůdami v nových výsadbách za poslední tři roky jsou: Pálava, Hibernal, Rulandské šedé, Sauvignon, Tramín červený, Chardonnay, Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Muškát moravský a na Znojemsku také Veltlínské zelené.

Dlouhodobý dosažený průměrný výnos v ČR za posledních deset let je 4,90 t/ha. V období 1981 – 1990 7,35 t/ha 1991 – 2000 6,33 t/ha. V roce 2010 výnos 2,9 t/ha, v roce 2011  5,7 t/ha, v roce 2012 3,8 t/ha, v roce 2013 5,2 t/ha při Ø cukernatost 20°NM, v roce 2014 4,3 t/ha při Ø cukernatost 18,6°NM (dle SVČR) Ve ZVP bylo dosaženo asi 4,0 t/ha při Ø cukernatosti asi 19,0°NM. Průměrná realizační cena v ČR za hrozny v roce 2010 činila asi 16,20 Kč/kg, v roce 2011 17,30 Kč, v roce 2012 17,50 Kč, v roce 2013 Ø 16,60 Kč/kg, přičemž cena bílých hroznů byla 17,60 Kč/kg a u modrých hroznů 14,80 Kč. v roce 2014 Ø 15,70 Kč/kg, přičemž cena bílých hroznů byla 16,20 Kč/kg a u modrých hroznů 14,60 Kč.  Náklady na vypěstování 1 kg hroznů byly asi 20 Kč/kg, což znamená ztráta.

Dotační politika ČR a EU v oblasti vinohradnictví a vinařství – MVDr. Ivan Veselý

Po vstupu ČR do EU je možné čerpat finanční prostředky prostřednictvím SZIF na restrukturalizaci vinic (likvidace staré vinice, výsadba nové vinice s jinou odrůdovou skladbou či zvýšením počtem keřů nebo přesunem vinice do svahu) s ukončením celého projektu do tří let. Výše příspěvků na 1 ha v rámci restrukturalizace činí u nově vysázené vinice do 200 000 Kč, přesun vinice do svahu asi 240 000 Kč. Každý subjekt, který obdělává půdu dostává příspěvek na obdělání (SAPS)  4 800 Kč na ha bez ohledu zda je to orná půda, vinice či ovocný sad. Pěstitelé v IP  hroznů dostávají asi 13 360 Kč/ha, u  systémů Bio produkce 23 600 Kč/ha (965 ha), u Bio produkce je dosahováno menšího výnosu o cca 30 – 50% oproti IP. V letošním roce končí plánovací období 2007-13, včetně roku 2014 s částkou 74 mld. Kč, z toho osa I. na modernizaci a zakládání nových farem 13%, osa II. na opatření AEO (IP,BIO, zatravnění, zalesnění) 51 %, osa III. životní prostředí na venkově 30% a osa IV. - LEADER (Místní akční skupiny) 6 %. Nyní se „dolaďují“ nová pravidlech v rámci EK pro období 2015-2020. Na toto období se předpokládá v rámci Podpory zemědělství a venkova (EAFRD) celkový pokles příspěvků pro ČR na úroveň 55 mld.Kč. Budou se měnit i podmínky v rámci osy II. AEO – IP a Bio produkce ve prospěch bioprodukce, IP bude standardem.       

Reforma SOT s vínem v EU a změna zákona O vinohradnictví a vinařství.

Na konci roku 2009 byla schválena v Komisi EU Reforma tržního řádu pro víno.  Po vydání novely v ČR platí od 1.9.2012: zemské víno – bude nové označení CHZO – víno s chráněným zeměpisným označením. Jakostní víno – nové označení CHOP – víno s chráněným označením původu. Producenti mohou užívat buď starý název nebo oba názvy značení. Nadále zůstávají vína VOC a vína s přívlastkem beze změn. Prvním sdružením v ČR bylo VOC Znojmo, poději vzniklo Sdružení VOC Mikulov, VOC Modré hory a VOC Pálava, VOC Blatnice. 

Informace k  sektoru réva vinná, víno – dle SVZ MZe ČR a SV ČR.

Dovozy vína: v marketingovém roce 2005/06 1 321 tis. hl (18,10 Kč/lt), 2006/07 1 339 tis. hl (18,70 Kč/l), 2007/08 1 525 tis. hl (21,40 Kč/l) a za rok 2008/09 2 037 tis. hl. V kalendářním roce 2009 dovezeno celkem 1 366 tis. hl vína, v  roce 2010 dovezeno 1 387 tis. hl, v roce 2011 1 558 tis. hl., v roce 2012  993 tís. hl, což znamená dle oficielní statistiky snížení dovozu vína. Přesto velké dovozy vína za poslední roky znamenají vytlačování našeho vína z domácího trhu. Export našich vín je za poslední roky asi 120 000 hl vína, to však může být i reexport vína. V ČR se roční spotřeba vína pohybuje kolem 1,9 – 2,3 mil. hl., domácí produkce se pohybuje v rozmezí 279 – 849 tis. hl. a zbytek tvoří dovoz ze zahraničí. Roční dovoz produktů vinohradnictví a vinařství se pohybuje kolem 4 mld Kč, po roce 2011 stoupl značně nelegální dovoz sudového vína v rozsahu asi 25% z celkového dovozu, který je odhadován v rozsahu 1-1,2 mld.Kč.

Současná situace ve vinařství a trh s vínem – Ing. Pavel Vajčner

Od přijetí zákona o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb. a díky velké konkurenci na českém trhu s vínem výrazně stoupla kvalita vína a především adjustáž lahví – v rámci ČR je asi 1 000 producentů vín. V současné době je průměrná spotřeba vína na obyvatele 20,5 l za jeden rok, přičemž asi 30-50% spotřeby je kryto z domácí produkce a větší část dovozem, především sudového vína. Dovozy vína se nadále zvyšují díky dovozu vín obchodními řetězci, kde se prodává v současné době asi 70% celkem prodaného vína, zvyšují dovoz i obchodní společnosti s vínem. Do ČR  (2010 až 2013) dovezli větší množství vína obchodníci, vinařské podniky i menší producenti. Současná situace je charakterizována stagnací až poklesem prodeje červeného vína a nárůstem prodeje růžových vín. Velmi rychle stoupá konzumace mladých vín, zejména s označením Svatomartinské víno ( cca 2,1 mil. ks lahví), jehož ochrannou známku garantuje Vinařský fond ČR. Průměrná spotřeba vína v rámci EU klesla na 29,4 l/osoba a rok.

Stávající Vinařský fond je fond marketingový a propagační,  producenti odvádí do fondu z 1 l vína domácí produkce  0,50 Kč/lt,  pěstitelé z 1 ha vinice (nad 1 ha) je ve výši 350 Kč/ha. Od roku 2006 je statut VF ČR Komisí EU notifikován a mohl začít vyplácet podpory – celkem vyplatil 47,2 mil. Kč,  v letech 2007 – 2010  75 mil. Kč, 2011 a 2012  67 mil. Kč, rok 2013  69,5 mil. Kč, pro rok 2014 asi 70 mil.Kč. VF podporuje odbyt vína propagací v masmediích, billboardy, propagačními materiály pro vinařské oblasti Morava a Čechy, jednotlivé podoblasti, dále podporou výstavnictví, vzdělávání a seminářů, podporou Svatomartinského vína, podporou prodeje našeho vína v supermarketech. Masově podporuje a propaguje hesla a slogany Vína z Moravy, vína z Čech, Vítejte v kraji skvělých vín, Objevujte kouzlo našich vín a podobně. Celkově je u spotřebitelů vína zřejmý postupný trend ve zvyšování základního povědomí o konzumaci vína, k čemuž napomohla také řada televizních a rozhlasových pořadů o vínu, články v novinách a časopisech s finanční podporou Vinařského fondu ČR. VF zadal marketingové společnosti studii ke konzumaci a spotřebě vína v ČR. Z ní vyplývá, že nejvíce pijí víno věkové kategorie 35 – 54 let, bílé víno se konzumuje ze 60%, červené z 37% a růžové 3% z celkové spotřeby vína. Nejvíce se pijí bílá vína z odrůd: MT, RB, SG, RŠ, TČ, Char, VZ, Pál, MM, RR, RV, IO, Ng. Z červených vín jsou nejoblíbenější vína z odrůd: MP, FR, SV, RM, CS, CM, ZW, And. Výraznou marketingovou podporou  domácím vínům je Salon vín ČR se 100 nejlepšími víny ČR, Znojemsko je zastoupeno asi 14 víny ?.

Na Znojemsku provádí společnost Znovín Znojmo, a.s. svojí obchodní a marketingovou filosofií propagaci odbytu svých vín a tím i znojemských vín. Tyto aktivity jsou spojeny s turistickými programy, Putováním po vinicích, Putování po archivních sklepích, akce Burčákfest a Procházka časem, Otevřené sklepy, cyklozávod Vinařská 50 – Znovín Cup, Walking – akce po vinicích, také s propagačními degustacemi po celé ČR i účastí firemních vín na domácích a mezinárodních výstavách. Další aktivitou producentů vín VOC Znojmo je Festival vína VOC Znojmo ve dnech 8. května 2015 ve Znojmě.

Znovín Znojmo se sídlem v Šatově, a.s.                 Sdružení znojemských vinařů Znojmo.